VI BRENNER FOR AT MENNESKER I NORD-NORGE SKAL FÅ BEDRE HELSETJENESTER LOKALT

Nord-Norge trenger et sterkt offentlig helsevesen som sørger for gode, likeverdige og tilgjengelige helsetjenester til alle, uavhengig av bosted og egen økonomi. Dette er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Vi tror samtidig at private aktører kan representere et verdifullt supplement som støtter både kommuner og helseforetak i disse tjenesteleveransene.  Helsepartner Nord-Norge skal være en trygg partner i dette store fellesskapet.

Helsepartner Nord-Norge består nå av Helsepartner Omsorg AS,  BPA Nord AS (tidligere Privat Omsorg Nord),  Opptreningssenteret i Finnmark samt Skibotn Helse og Rehabilitering.

KART – VÅRT STYRINGSVERKTØY:  KOMPETANSE, ANNERKJENNELSE, RESPEKT  OG TILLIT.

En bedre hverdag – vi er det vi gjør
Våre engasjerte medarbeidere er løsningsorienterte og fleksible, og setter alltid brukeren først. Hver eneste dag på jobb handler om å skape
en bedre hverdag for noen. 

Våre tjenester

Opptrening og rehab i Finnmark

Opptreningsenteret i Finnmark har fokus på helse og tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Dag- og døgnrehabilitering, polikliniske tjenester og bedriftstiltak. Rehabiliteringen skal øke fysisk funksjon og mestringsevne og økt deltakelse i arbeidslivet og sosialt.

Rehabilitering i Skibotn

Spesialister på hjerte- og lungerehabilitering, samt opptrening og livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Hjerterehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Vårt fokus er å bedre din helse med opptrening og oppfølging av egen livsstil for mestring i hverdagen.

BPA i NORD

Vi har lokale BPA-koordinatorer som er lett tilgjengelig for deg som arbeidsleder. Vi er der for deg når nyoppstått sykdom og skade gjør styringen av eget liv vanskelig. Vi hjelper når du som arbeidsleder ber om det, og du bestemmer hvor mye bistand du vil ha i arbeidslederrollen.

Støttekontakt / avlastning

Med kompetanse, nærhet og kjærlighet, skaper vi trygge og gode dager. Respekt, ydmykhet og omsorg i alt vi gjør. Hvert menneske er forskjellig, med sin egen historie. Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for kunden og dennes familie

Bedriftshelsetjenester

Godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår bedriftene med å heve den totale HMS-kompetansen gjennom kartlegging, dokumentasjon og veiledning. Lovpålagte og helsefremmende tjenester.

Utleie av helsepersonell

Vi bidrar med kompetent personell ved både korttids og langtidsfravær. Vi stiller opp på kort varsel helt ned til 30 min fra bestilling til leveranse. Helsepartner Nord-Norge skal være den foretrukne leverandør av helsepersonell der rask tilgjengelighet vektlegges hele døgnet.

HELSEPARTNER NORD-NORGE


VI ER TUFTET PÅ TRYGGHET, TILLIT, FLEKSIBILITET OG VERDIGHET.

NYHETER

koronahjelp til altaklinikken
Covid 19 hjelp til Altaklinikken

STYRKET LAGET FOR Å TAKLE KORONALØFTET Klinikk Alta trengte større bemanning for å løfte aktiviteten og vår flotte Marja-Leena var raskt på plass for å ta vare på pasientene. Marja-Leena kom til Alta fra Skibotn, hvor hun jobbet for Skibotn...

bpa nord og helsepartner omsorg
Privat Omsorg Nord AS endrer navn til BPA Nord AS og Helsepartner Omsorg etableres!

Privat Omsorg Nord AS endrer navn til BPA Nord AS og vil som navnet forteller drive vår BPA virksomhet. Organisasjonsnummeret er fortsatt 992 189 924. I Privat Omsorg Nord har det også vært drevet med utleie av helsepersonell, støttekontakt virksomhet, praktisk bistand...

opptreningssenteret i finnmark
Streik hos OIF

Streik – det er 9.1.21 dessverre blitt brudd i forhandlingene vedr tariffavtale 453 mellom Fagforbundet og NHO. 12 medarbeidere ved Opptreningssenteret i Finnmark (OIF) er tatt ut i streik og det har gått ut permitteringsvarsel til øvrige ansatte. Vi beklager...

BPA Webinar i samarbeid med NHF 03.12 kl 09-11

Vi markerer FN-dagen for funksjonshemmede 3 desember! BPA Webinar sammen med Norges Handikapforbund og BPA Nord. Webinaret har fokus på familier med funksjonshemmede barn som har BPA som både avlastningstiltak og ordinær tjeneste, fokus på dem som også har BPA...

Covid hjelp til UNN
HPO OG SHR HJELPER UNN i COVID 19 DUGNAD

Helsepartner Omsorg (HPO) og Skibotn helse og rehabilitering (SHR) har i samarbeid med Tromsø kommune rett før jul fått igangsatt et tilbud for utskrivningsklare pasienter ved SHR. Tilbudet gjelder for 6 pasienter fra Tromsø kommune og er en del av...

OM OSS / ORGANISASJON

EN BEDRE HVERDAG

En bedre hverdag – vi er det vi gjør

Helsepartner Nord-Norge AS har ulike tilbud til ulike brukere på ulike steder i hele Nord-Norge. En ting er likt overalt: våre engasjerte medarbeidere er løsningsorienterte og fleksible, og setter alltid brukeren først. Hver eneste dag på jobb handler om å skape en bedre hverdag for noen. Det kan innebære alt fra et smittende smil til rehabilitering av brukere med store utfordringer.

Dette er et grunnleggende mål for alt vi gjør, og derfor er vår visjon: en bedre hverdag

KART – vårt styringsverktøy

Hver dag tar vi valg. For hvordan vi er, hva vi gjør og hvordan vi møter hverandre og våre brukere. Helsepartner Nord-Norge har derfor sterke kjerneverdier som et tydelig fundament og styringsverktøy.

Disse kan leses som akronymet KART:

                K – Kompetanse

                A – Anerkjennelse

                R – Respekt

                T – Tillit

 

I Helsepartner Nord-Norge er våre medarbeidere vår viktigste ressurs. De har vært sterkt involvert i prosessen med å utvikle visjon og verdier, og vi er stolte av å løfte frem deres valg.

Verdibevissthet skaper motivasjon og innovasjon. Vi har derfor et aktivt forhold til vår visjon og våre verdier som grunnlag for beslutninger og i praktisk handling i hverdagen.

Sammen kan vi virkeliggjøre vår visjon og faktisk bidra til en bedre hverdag.

Nord Kapitalforvaltning AS og Trude Wester eier Helsepartner Nord-Norge AS.

Nord Kapitalforvaltning er det eneste forvaltningsmiljøet for s.k. aktive eierfond i Nord-Norge.

Vi arbeider for å trekke privat, institusjonell risikokapital  til landsdelen, og vi investerer primært i nordnorske selskaper. Gjennom aktivt eierskap, kompetanse og kapital er vårt mål å bidra til å videreutvikle disse selskapene som lønnsomme og attraktive virksomheter som lykkes i sine markeder, uansett om de opererer i et lokalt eller globalt marked.

Trude Wester – som selv er sykepleier – etablerte Privat Omsorg Nord i Tromsø i 2001, og har nå 218 hel- og deltidsansatte i åtte nordnorske kommuner. Hun er medeier og daglig leder i Helsepartner Nord-Norge.

Styret i Helsepartner Nord-Norge AS

Styreleder Bjørn Hesthamar, Tromsø | Anders Høifødt, Tromsø | Irene Skiri, Bodø
Hilde Sjurelv, Tromsø | Erling Espeland, Alta | Mette Strømme, Lier

KONTAKT

    Alle felt er påkrevd