VI BRENNER FOR AT MENNESKER I NORD-NORGE SKAL FÅ BEDRE HELSETJENESTER LOKALT

Nord-Norge trenger et sterkt offentlig helsevesen som sørger for gode, likeverdige og tilgjengelige helsetjenester til alle, uavhengig av bosted og egen økonomi. Dette er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Vi tror samtidig at private aktører kan representere et verdifullt supplement som støtter både kommuner og helseforetak i disse tjenesteleveransene.  Helsepartner Nord-Norge skal være en trygg partner i dette store fellesskapet.

Helsepartner Nord-Norge består nå av Hemis AS, Helsepartner Omsorg og BPA Nord AS (tidligere Privat Omsorg Nord),  Opptreningssenteret i Finnmark samt Skibotn Helse og Rehabilitering.


En bedre hverdag – vi er det vi gjør

Våre engasjerte medarbeidere er løsningsorienterte og fleksible, og setter alltid brukeren først. Hver eneste dag på jobb handler om å skape
en bedre hverdag for noen. 


Testsenteret i Kaigt.5 i Tromsø sentrum har åpent hver dag fra kl. 10-16.30

HURTIGTEST 15 MINUTT: Drop-in/Timebestilling
PCR-EXPRESS TEST 90 MINUTT: Timebestilling

Testsenterets vakttelefon er 41416007 og
e-post er: testsenter@helsepartneromsorg.no

Ved hurtigtest kan du vente utenfor senteret og du får svar på test i løpet av 15-20 minutter. Du får med deg en attest som bevitner en negativ Covid19 test.  Ved PCR-test er det 90 minutters ventetid på prøvesvar. Siste time for PCR er kl. 15.00. Vi anbefaler booking på forhånd via telefon, epost eller via online timebestilling.

Dette er et tilbud til deg som trenger negativ-test i forbindelse med reise eller ankomst fra reise. Dersom du er antatt smittet må du henvende deg til et kommunalt testsenter.

Velkommen til oss!

TIMEBESTILLING

Våre tjenester

Opptrening og rehab i Finnmark

Opptreningssenteret i Finnmark har fokus på helse og tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Dag- og døgnrehabilitering, polikliniske tjenester og bedriftstiltak. Rehabiliteringen skal øke fysisk funksjon og mestringsevne og økt deltakelse i arbeidslivet og sosialt.

Rehabilitering i Skibotn

Spesialister på hjerte- og lungerehabilitering, samt opptrening og livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Hjerterehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Vårt fokus er å bedre din helse med opptrening og oppfølging av egen livsstil for mestring i hverdagen.

BPA i NORD

Vi har lokale BPA-koordinatorer som er lett tilgjengelig for deg som arbeidsleder. Vi er der for deg når nyoppstått sykdom og skade gjør styringen av eget liv vanskelig. Vi hjelper når du som arbeidsleder ber om det, og du bestemmer hvor mye bistand du vil ha i arbeidslederrollen.

Støttekontakt / avlastning fra Helsepartner Omsorg

Med kompetanse, nærhet og kjærlighet, skaper vi trygge og gode dager. Respekt, ydmykhet og omsorg i alt vi gjør. Hvert menneske er forskjellig, med sin egen historie.
Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for kunden og dennes familie.

Bedriftshelsetjenester fra Hemis

Godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår bedriftene med å heve den totale HMS-kompetansen gjennom kartlegging, dokumentasjon og veiledning.
Lovpålagte og helsefremmende tjenester tilbys i hele Nord-Norge av Hemis

Utleie av helsepersonell

Vi bidrar med kompetent personell ved både korttids og langtidsfravær. Vi stiller opp på kort varsel helt ned til 30 min fra bestilling til leveranse. Helsepartner Nord-Norge i samarbeid med Helsepartner Omsorg er leverandør av helsepersonell der rask tilgjengelighet vektlegges hele døgnet.

OM OSS / ORGANISASJON

EN BEDRE HVERDAG

En bedre hverdag – vi er det vi gjør

Helsepartner Nord-Norge AS har ulike tilbud til ulike brukere på ulike steder i hele Nord-Norge. En ting er likt overalt: våre engasjerte medarbeidere er løsningsorienterte og fleksible, og setter alltid brukeren først. Hver eneste dag på jobb handler om å skape en bedre hverdag for noen. Det kan innebære alt fra et smittende smil til rehabilitering av brukere med store utfordringer.

Dette er et grunnleggende mål for alt vi gjør, og derfor er vår visjon: en bedre hverdag

KART – vårt styringsverktøy

Hver dag tar vi valg. For hvordan vi er, hva vi gjør og hvordan vi møter hverandre og våre brukere. Helsepartner Nord-Norge har derfor sterke kjerneverdier som et tydelig fundament og styringsverktøy.

Disse kan leses som akronymet KART:

                K – Kompetanse

                A – Anerkjennelse

                R – Respekt

                T – Tillit

 

I Helsepartner Nord-Norge er våre medarbeidere vår viktigste ressurs. De har vært sterkt involvert i prosessen med å utvikle visjon og verdier, og vi er stolte av å løfte frem deres valg.

Verdibevissthet skaper motivasjon og innovasjon. Vi har derfor et aktivt forhold til vår visjon og våre verdier som grunnlag for beslutninger og i praktisk handling i hverdagen.

Sammen kan vi virkeliggjøre vår visjon og faktisk bidra til en bedre hverdag.

Nord Kapitalforvaltning AS og Trude Wester eier Helsepartner Nord-Norge AS.

Nord Kapitalforvaltning er det eneste forvaltningsmiljøet for s.k. aktive eierfond i Nord-Norge.

Vi arbeider for å trekke privat, institusjonell risikokapital  til landsdelen, og vi investerer primært i nordnorske selskaper. Gjennom aktivt eierskap, kompetanse og kapital er vårt mål å bidra til å videreutvikle disse selskapene som lønnsomme og attraktive virksomheter som lykkes i sine markeder, uansett om de opererer i et lokalt eller globalt marked.

Trude Wester – som selv er sykepleier – etablerte Privat Omsorg Nord i Tromsø i 2001, og har nå 218 hel- og deltidsansatte i åtte nordnorske kommuner. Hun er medeier og daglig leder i Helsepartner Nord-Norge.

Styret i Helsepartner Nord-Norge AS

Styreleder Bjørn Hesthamar, Tromsø | Anders Høifødt, Tromsø | Erling Espeland, Alta 

 Mette Strømme, Lier | Kurt-Are Kristoffersen, Bodø

KONTAKT

    Alle felt er påkrevd