Fra avisen Nordlys

TROMSØ (Nord24.no)

 Av Rune Endresen og Torkil Emberland

Trude Wester har bygget opp Privat Omsorg Nord. Nå går selskapet inn i et nytt nordnorsk konsern for helsetjenester.

– Det er klart det er vemodig. Samtidig er jeg 59 år gammel og har jobbet natt og dag med dette i 18 år, sier Wester.

Hun går nå inn som en betydelig eier i konsernet, og vil lede det videre som administrerende direktør.

Selskapet vil være til stede fra Nordland i sør til Finnmark i nord, og være et lokalt alternativ til sørnorske eller utenlandske kjeder.

Målet er først og fremst å avlaste og supplere kommuner og helseforetak i landsdelen. Ved oppstarten vil selskapet telle 300 ansatte, og årlig yte tjenester til over 1300 pasienter og brukere, ifølge en pressemelding.

Selskapet vil være en paraply og eier av ulike selskaper innenfor satsingsområdene pleie og omsorg, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), rehabilitering og bedriftshelsetjenester.

Ved oppstarten vil Helsepartner Nord-Norge bestå av selskapene Privat Omsorg Nord og Opptreningssenteret i Finnmark.

Disse vil bestå som egne virksomheter, heleid av Helsepartner Nord-Norge. Initiativtaker og hovedeier er Nord Kapitalforvaltning.

Bjørn Hesthamar er daglig leder i Nord Kapitalforvaltning AS. Han har lang bakgrunn fra helsesektoren og blir styreleder i det nye Helsepartner Nord-Norge.

Resten av saken kan abonnenter i avisen Nordlys lese her.