Grafisk Profil

Helsepartner Nord-Norge har fått utvikliet en profil som skal symbolisere våre kjæreverdier og vår filosofi.

Fire hjerter danner et emblem som former et helsekors i midten. Hjertene skal også symbolisere at flere sterke aktører har slått seg sammen for å kunne dekke et større og mer omfangsrikt felt, samt kunne by på bedre kompetanse og forståelse for sine brukere.

Helsekorset er en anerkjent og lettforståelig symbolikk som de fleste av oss assosierer med helse og pleie.

Fargeprofilen er plukket ut fra farger som man finner naturlig i vår nordlige natur.