Overtar senter fra LHL

Overtar senter fra LHL

Helsepartner Nord-Norge ekspanderer ytterligere, og overtar Rehabiliteringssenteret i Skibotn
fra LHL.

– Overtakelsen er et ledd i vårt ønske om å satse tungt på rehabilitering. I så måte er vi svært
tilfredse med at vi har kommet til enighet med LHL om overtakelsen av det sterke
kompetansemiljøet som Rehabiliteringssenteret i Skibotn er anerkjent for, sier styreleder i
Helsepartner Nord-Norge, Bjørn Hesthamar.

Helsepartner Nord-Norge ble etablert i 2018, gjennom oppkjøp av Privat Omsorg Nord og
Opptreningssenteret i Finnmark. Målsettingen er å bygge et robust, nord-norsk helse- og
omsorgsselskap som er eid, ledet og lokalisert med utgangspunkt i landsdelen.

– Vi har hatt gleden av å forvalte eierskapet av Rehabiliteringssenteret i Skibotn i en årrekke, og er
stolte over det faglige nivået som er utviklet ved senteret, Når vi likevel velger å selge, er det som et
ledd i strategien til LHL som går mer i retning av dagbasert rehabilitering og polikliniske tilbud i bynære
områder, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

– Vi svært glade for at det ble nettopp Helsepartner Nord-Norge som ønsker å satse og drive klinikken i
Skibotn videre. Med deres lokale forankring og klare strategi for vekst og helsefaglig satsing, er vi
trygge på at både ansatte og pasienter tilknyttet Rehabiliteringssenteret i Skibotn får et sterkt, aktivt og
lokalbasert eierskap videre, sier Frode Jahren.

– Helsepartner Nord-Norges klare ambisjon er å videreutvikle det spesialiserte rehabiliteringstilbudet,
og være en faglig sterk tjenestetilbyder på vegne av helseforetakene. I tillegg ønsker vi å videreutvikle
rehabiliteringstilbudene våre også til kommunehelsetjenestene. Vi ser at kommunene tillegges et
stadig større ansvar for ulike bruker- og pasientgrupper, og vi ønsker å være et tilgjengelig og
fleksibelt tilbud også overfor denne sektoren. Rehabiliteringssenteret er i så måte en god lokalisering
av en utvidet «tjenestebase» for kommunene i Nord-Troms. Vi ser veldig fram til å kunne begynne
samarbeidet med de ansatte ved senteret i Skibotn, sier Trude Wester, administrerende direktør i
Helsepartner Nord-Norge.

Senteret er lokalisert sentralt i Skibotn, og leverer i dag spesialiserte rehabiliteringstjenester å vegne
av Helse Nord RHF primært innen hjerte- og lungerelatert rehabilitering, samt overvektsproblematikk.
Senteret sysselsetter omlag 50 personer i hel- og deltidsstillnger, og transaksjonen omfatter både en
virksomhetsoverdragelse av driften og kjøp av samtlige aksjer i eiendomsselskapet.