Bo- og omsorgssenter i samarbeid med Alta kommune

I forbindelse med midlertidig stenging av Opptreningssenteret i Finnmark og økt behov på sykehjemstjenester for Alta kommune, har Alta kommune midlertidig kjøpt åtte plasser for pasienter med heldøgns omsorgsbehov. Tilbudet startet i midten av mars, og er forlenget ut juni måned. OiF startet opp med ordinær rehabilitering parallelt fra mai måned. OiF er stolt og glad for å få muligheten til å samarbeide med Alta kommune.

Related Blogs