SHR og OiFs håndtering av korona-situasjonen

Mange av rehabiliteringspasientene som får tilbud ved Skibotn helse og rehabilitering (SHR) og Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) er i risikogruppene for alvorlig forløp ved covid-19. For oss er det derfor ekstra viktig å ivareta pasienter og medarbeidere. Begge virksomheter iverksettatte raskt tiltak, men vi valgte i midten av mars å midlertidig stenge både OiF og SHR. I løpet av stengingsperioden arbeidet vi med å få på plass gode løsninger med fokus på smittevern og sikkerhet. Vi har også lagt til rette for at deler av rehabiliteringen kan foregå på elektroniske plattformer slik at rehabiliteringen kan gis over lengre perioder med mindre risiko.

Related Blogs