Covid 19 hjelp til Altaklinikken

STYRKET LAGET FOR Å TAKLE KORONALØFTET
Klinikk Alta trengte større bemanning for å løfte aktiviteten og vår flotte Marja-Leena var raskt på plass for å ta vare på pasientene. Marja-Leena kom til Alta fra Skibotn, hvor hun jobbet for Skibotn Helse og Rehabilitering.  Helsepartner Omsorg skaffet bemanning i løpet av en hektisk helg.

Related Blogs