Privat Omsorg Nord AS endrer navn til BPA Nord AS og Helsepartner Omsorg etableres!

Privat Omsorg Nord AS endrer navn til BPA Nord AS og vil som navnet forteller drive vår BPA virksomhet. Organisasjonsnummeret er fortsatt 992 189 924.

I Privat Omsorg Nord har det også vært drevet med utleie av helsepersonell, støttekontakt virksomhet, praktisk bistand mm. Denne virksomheten videreføres i vårt nyopprettede selskap Helsepartner Omsorg AS, med organisasjonsnummer.: 926 298 399.

Begge selskapene er heleid av morselskapet Helsepartner Nord-Norge AS.

Bakgrunnen for oppdeling av selskapet har vært at vi har vokst i omfang og dette organisatoriske grepet er gjennomført for å yte enda bedre tilbud til våre kunder.

Fisjonen er gjennomført etter aksjelovens regler. Det innebærer at alle rettigheter og forpliktelser som har vært i Privat Omsorg Nord AS vil følge organisasjonsnummeret som BPA Nord AS overtar.

Det nye selskapet Helsepartner Omsorg AS vil tre inn i avtaler som det gamle selskapet var part i knyttet til utleie, tiltak og praktisk bistand både som leverandører og kunde.

Rent praktisk vil virksomhetene fortsette som før. Ansatte fortsetter i sine stillinger som før og noen nyrekrutteringer er kommet til for å håndtere oppdragsvekst. Selskapene er samlokalisert i Strandvegen 106 med flere fellesfunksjoner og samme sentralbord tlf. 406 22 364.

E-post som sendes til ansatte videresendes til nye e-postadresser.

Dersom dere har spørsmål i denne sammenheng kan dere ta kontakt med:

  • daglig leder for BPA Nord AS Espen Igesund tlf.993 68 997, espen@bpa-nord.no
  • daglig leder for Helsepartner Omsorg AS Sidsel Helene Meyer tlf. 909 99 004, sidsel@helsepartneromsorg.no

Related Blogs