HEMIS AS, NORD-NORGES LEDENDE BEDRIFTSHELSETJENESTE, BLIR DEL AV HELSEPARTNER NORD-NORGE

PRESSEMELDING

 

HEMIS AS, NORD-NORGES LEDENDE BEDRIFTSHELSETJENESTE , BLIR DEL AV HELSEPARTNER NORD-NORGE

Helsepartner Nord-Norge (HNN) kommer inn som ny majoritetseier i Hemis AS, landsdelens ledende leverandør av bedriftshelsetjenester. Gjennom å forene våre krefter og kompetanseområder ønsker vi å videreutvikle våre tjenester rettet inn mot arbeidsmarkedet, sier direktør Trond Løkholm Halvorsen i Hemis og Bjørn Hesthamar, styreleder i Helsepartner Nord-Norge.

Hemis, med hovedkontor i Bodø, er landsdelens største BHT-leverandør, med tilstedeværelse fra Helgeland i sør til Vadsø i nordøst. Selskapet har en lang rekke offentlige og private kunder i hele landsdelen. Selskapet ledes av Trond L. Halvorsen, som også eide 65% av aksjene i selskapet før salget. –Trond og hans kollegaer har gjort en imponerende jobb med å bygge opp et meget solid og velansett BHT-selskap, og det har vært viktig for oss å ha ham og kollegaene hans med videre, sier Bjørn Hesthamar. –Derfor re-investerer han også en betydelig del av salgssummen i Helsepartner Nord-Norge. I tillegg til at Halvorsen selger sin eierpost har også de aller fleste av de øvrige aksjonærene i Hemis sluttet seg til avtale.


www.hemis.no

Hemis, med hovedkontor i Bodø, er landsdelens største BHT-leverandør, med tilstedeværelse fra Helgeland i sør til Vadsø i nordøst. Selskapet har en lang rekke offentlige og private kunder i hele landsdelen. Selskapet ledes av Trond L. Halvorsen, som også eide 65% av aksjene i selskapet før salget. –Trond og hans kollegaer har gjort en imponerende jobb med å bygge opp et meget solid og velansett BHT-selskap, og det har vært viktig for oss å ha ham og kollegaene hans med videre, sier Bjørn Hesthamar. –Derfor re-investerer han også en betydelig del av salgssummen i Helsepartner Nord-Norge. I tillegg til at Halvorsen selger sin eierpost har også de aller fleste av de øvrige aksjonærene i Hemis sluttet seg til avtale.

 

–Vi har hatt en tett dialog det siste året, og gjennom denne prosessen har vi blitt kjent med hverandre på en måte som gjør at vi har gjensidig tillit til at dette er en god løsning for begge parter, og ikke minst for både eksisterende og nye kunder, sier Trond L. Halvorsen og Bjørn Hesthamar.

 

Helsepartner-konsernet er etablert for å utvikle et stort, faglig robust nordnorsk privat helse- og omsorgsselskap som et alternativ til de store, gjerne internasjonalt eide kjedene. –Vi tror lokal tilhørighet og reell tilstedeværelse 24/7 utgjør en forskjell og en verdi for våre samarbeidsparter. –Ved at Hemis blir en del av Helsepartner-konsernet får vi en mulighet til å forsterke satsingen inn mot arbeidshelsemarkedet ytterligere, sier Løkholm Halvorsen og Hesthamar. –Gjennom å bringe sammen Helsepartners sterke kompetanse innen arbeidsrettet rehabilitering og Hemis posisjon innen bedriftshelsetjeneste skaper vi et grunnlag for ny tjenesteutvikling, fortsetter de to.

 

–Vårt håp og vårt mål er å være en bidragsyter til god arbeidshelse, godt arbeidsmiljø og lavest mulig sykefravær. Vi vet at en stabil arbeidstilknytning har stor betydning, ikke bare for sysselsetting og for den enkelte virksomhet, men ikke minst også for den enkeltes egen helse.

 

Prisen Helsepartner Nord-Norge betaler for Hemis er fortrolig mellom partene.

 

Hemis’ sterke merkenavn videreføres, og i tillegg til å inngå i konsernledelsen vil Trond L. Halvorsen fortsette i sin rolle som direktør i Hemis.

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, vennligst kontakt:

  • Styreleder Bjørn Hesthamar, Helsepartner Nord-Norge hesthamar@nordkapital.no / mob.tilf. 950 11 222
  • Direkør Trond Løkholm Halvorsen

trond.halvorsen@hemis.no / mob.tlf. 915 18 740

 

 

Related Blogs