HILDE SJURELV ANSATT SOM NY ADM.DIR. I HELSEPARTNER NORD-NORGE

PRESSEMELDING

 

HILDE SJURELV ANSATT SOM NY ADM.DIR. I HELSEPARTNER
NORD-NORGE

Hilde Sjurelv er ansatt som ny administrerende direktør i Helsepartner Nord-Norge (HNN).
Dette er et ledd i et lenge planlagt lederskifte, der Trude Wester samtidig fortsetter i
konsernets ledergruppe, men som viseadm.dir. i en friere og mer markedsorientert rolle.
Styret er svært tilfreds med den løsningen vi har fått på plass, samtidig som vi er glade for at
Trude også vil være med og bidra sterkt også i tiden som kommer, sier Bjørn Hesthamar,
styreleder i Helsepartner Nord-Norge.

– Da vi startet arbeidet med å utvikle et stort, nordnorsk helse- og omsorgsselskap høsten
2018 var planen helt fra starten at Trude Wester skulle påta seg oppgaven som leder for
konsernet i etableringsfasen. På et tidspunkt skulle hun så over i en annen, friere rolle med
mulighet for enda større fokus på arbeid opp mot pasienter, brukere og store kunder. Vi har
nå kommet så langt i dette arbeidet at tiden var inne for dette lederskiftet, sier styreleder
Bjørn Hesthamar.

– Trude Wester har gjort en formidabel innsats for å ta konsernet dit vi er i
dag, og vi er svært takknemlige for hennes bidrag. Samtidig er vi glade for at hun vil være
med for fullt også i tiden som kommer, fortsetter Hesthamar.

– Jeg er glad for å ha fått lede denne utrolig spennende etableringen i oppstartfasen, og er
stolt av hva vi på kort tid har klart å oppnå, sier Trude Wester. -Jeg gleder meg stort til
fortsettelsen, der jeg kan bruke enda mer tid der jeg trives aller best, i møte med pasienter,
brukere, pårørende og kunder, fortsetter Wester. -Det er i møte med disse at sannhetens
øyeblikk finnes, avslutter hun.

Hilde Sjurelv har en lang karriere som leder i ulike virksomheter, og kjenner landsdelens
samfunns- og næringsliv godt. Hun kommer nå fra stillingen som daglig leder for Babcocks
ambulanseflyvirksomhet i Norge. -Vi er overbevist om at vi gjennom ansettelsen av Hilde
Sjurelv får en svært erfaren og kompetent direktør for å lede konsernet inn i neste fase, sier
Bjørn Hesthamar. Hun har gjennom ulike lederroller vist at hun innehar strategiske evner og
solid forståelse av viktigheten av god operasjonell drift. -Hun møter både kollegaer, kunder,
pasienter, brukere og omgivelsene forøvrig med kunnskap og respekt, sier styrelederen.

– Helsepartner Nord-Norge har som ambisjon å være et fullintegrert helse- og
omsorgsselskap som skal fortsette å vokse i hele landsdelen, gjennom både organisk vekst
og oppkjøp av selskaper, sier Hesthamar.
– Senest i går offentliggjorde vi oppkjøpet av bedriftshelseselskapet Hemis.
– Vi har en klar ambisjon om å være et godt supplement til det offentlige helsevesenet, og å være et
reellt lokalt alternativ der faglighet, nærhet til både beslutningstakerne og tjenestene er viktige.
– Vi mener Hilde Sjurelv er den rette personen til å lede dette spennende arbeidet videre, avslutter styrelederen.

-HNN representerer et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten i vår landsdel. Det er
et oppdrag som taler både til hjerte og hjerne. Jeg er ydmyk og svært glad for å ta over
stafettpinnen fra Trude, og gleder meg sammen med kompetente medarbeider til å bygge
selskapet videre, sier Hilde Sjurelv. Hun tiltrer stillingen umiddelbart.

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, vennligst kontakt:
• Styreleder Bjørn Hesthamar, Helsepartner Nord-Norge
bjorn.hesthamar@nordkapital.no / mob 950 11 222
• Hilde Sjurelv: mob 913 21 000

Nærmere om Helsepartner Nord-Norge:
Helsepartner Nord-Norge (HNN) er et nordnorsk, privat helse- og omsorgsselskap som tilbyr
tjenester innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester/enetiltak, et
bredt spekter av spesialisert og primær rehabilitering, bedriftshelsetjeneste samt utleie av
helsepersonell. Pr i dag inngår BPA Nord, Helsepartner Omsorg, Opptreningssenteret i
Finnmark, Skibotn Helse og Rehabilitering og Hemis i konsernet.
Gjennom sine ulike virksomheter yter HNN tjenester i hele landsdelen, fra Helgeland i sør til
Vadsø i nord-øst. Totalt teller konsernet p.t. 212 hele årsverk, fordelt på godt over 300 ansatte.

Related Blogs