Helsepartner og OIF på tjeneste i Kautokeino Kommune

Vår viseadm direktør og sykepleier Trude Wester og vår avdelingsleder og sykepleier på OIF Turid Andersen tjenestegjør for en liten periode i Kautokeino kommune.  Trude som virksomhetsleder i hjemmetjenesten og Turid som utøvende sykepleier samme sted. Til tjeneste for Helsepartner Nord Norge! De har blitt godt tatt imot av de ansatte og roser kommunen for en godt utbygd tjeneste innenfor helse, pleie og omsorg. Her er det godt og trygt å bli gammel og ha behov for tjenester. Dedikerte ansatte som kjører mil etter mil på Finnmarksvidda i all slags vær.

 

Related Blogs