Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger og tilgang til data

 

Ved å bruke Workplace aksepterer du at Facebook behandler data og personopplysninger som du deler i workplace, og at Facebook blant annet vil benytte innsamlet informasjon til å utvikle og forbedre Workplace.

Helsepartner Nord-Norge (HPNN) vil kontrollere og administrere din konto i Workplace, samt ha tilgang til, og kunne behandle, personopplysninger og data som du avgir og deler gjennom Workplace.

Workplace gjøres tilgjengelig av Facebook som databehandler for HPNN. Innhold på Workplace vil bli lagret og behandlet på Facebooks datasentre i Sverige og USA, og personopplysninger vil derfor kunne bli overført til USA. Ved å bruke Workplace, samtykker du til at dine personopplysninger overføres til USA. Merk at data og opplysninger fra Workplace kan ville kunne kreves utlevert til myndighetene i USA, også uten varsel. Du bør derfor være klar over at informasjon du deler eller gjør tilgjengelig i Workplace kan bli kjent for amerikanske myndigheter.

Ansvarlig/kontaktperson

Hvis du har klager, bekymringer eller spørsmål til bruk av Workplace, herunder behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med ansvarlig for Workplace i selskapet på ad@helsepartnernordnorge.no. Dette gjelder også dersom du avdekker eller kommer over informasjon eller innhold som du mener ikke skal være i Workplace.

Det er Helsepartner Nord-Norge som er behandlingsansvarlig for personopplysninger etter personopplysningsloven i Workplace.

Les mer om retningslinjer fra workplace

 

Brukervilkår

Gjelder bruk av Workplace og deling av informasjon og innhold

 

Workplace skal kunne brukes til det formål for Workplace som er gjort tilgjengelig for medarbeidere i Helsepartner Nord-Norge og datterselskaper. Det er frivillig å ta i bruk Workplace.

Brukervilkår fra Workplace

 

Ved bruk av Workplace må du ikke:

• Gjøre tilgjengelig, dele eller legge ut sensitive personopplysninger. Med sensitive personopplysninger menes opplysninger som definert i personopplysningen § 2, som er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, og medlemskap i fagforeninger.

• Skjule din identitet, eller forfalske eller etterligne noen andres identitet eller på annen måte gi deg ut for å være en annen, herunder benytte en annens konto på Workplace.

• Begå lovbrudd ved bruk av Workplace, bryte vilkår eller bestemmelser for bruk av Workplace, herunder, men ikke begrenset til, krenkelse av immaterielle rettigheter og brudd på lover eller regler om personvern.

• Bruke Workplace på andre ulovlige måter eller straffbare handlinger, som å skape, dele eller vise frem innhold som er ulovlig, diskriminerende eller falskt, eller fremme eller oppmuntre til vold, lovbrudd, selvskading, spiseforstyrrelser og rusmisbruk.

• Gi andre tilgang de ikke skal ha på Workplace, herunder ved å låne bort din konto til andre.

• Laste opp skadelig kode eller programvare, eller andre handlinger som kan føre til skade, overbelastning eller hindre Workplace og tilknyttede systemer i å fungere som de skal.

• På noen måte forsøke å få frem kildekode eller annen underliggende kode for Workplace, samt å kopiere eller spre kode eller løsninger i Workplace.

• Når du poster eller deler på Workplace gjør du dette som en medarbeider i selskapet(ene). Du forventes å følge den interne Workplace-etikette, og forholder deg til at Workplace er en profesjonell, intern samarbeids- og nettverksplattform.

 

Slik opptrer vi på Workplace:

 

Vi er positive
Holder en positiv tone og respekter andre brukere og deres meninger. Unngår å skape konflikter med kontroversielt innhold eller ytringer. En god regel er at ros kan skje i Workplace, mens negative tilbakemeldinger skjer i direkte dialog med medarbeider – helst fysisk.

 

Vi poster ansvarlig
Skriver poster som er relevante for Helsepartner Nord-Norge og som oppfordrer til samarbeid og engasjement. Hold innleggene dine informative og konsise.

  • Vurdér hvem innholdet skal bli tilgjengelig for, før du poster.
  • Vær klar over hvem som kommer til å lese posten din og pass på så du ikke poster noe støtende innhold.
  • Se mer ovenfor om hva som kan og ikke kan deles og publiseres.

 

Oppdater profilen din så folk lettere kan nå deg
Bruk et bilde av deg selv, fullt navn, stilling, organisasjon og arbeidssted. I tillegg oppfordrer vi til at du skriver noen linjer om din bakgrunn (kan være alt fra utdanning og erfaring til hobbyer eller interesser). Det er frivillig å legge inn denne informasjonen, men kan være fint for at dine medarbeidere skal bli litt bedre kjent med hvem du er.

 

Vi er inkluderende
Noe innhold deles i grupper som er lukket og kun tilgjengelig for medlemmer. Dette er for å unngå at man eksponeres for masse informasjon som ikke er relevant. Det er kun administratorer som skal opprette grupper, men kom gjerne med innspill på ad@helsepartnernordnorge.no dersom du har forslag til faglige eller sosiale grupper på Workplace

  • Snakk med og ikke om (også i chat)
  • Inviter medarbeidere til samarbeid og dialog

 

Ikke del noe innhold fra Workplace på din private Facebook-konto
De to kontoene er helt separate, så det er veldig vanskelig å dele noe eksternt ved en feiltagelse. Husk at dette er en intern kanal – på lik linje med e-post. Dersom du ser innhold på Workplace som du ønsker å dele eksternt, må du avklare med den som er opphavet til innholdet, samt med din nærmeste leder.

 

Noen tips:

Vær deg selv og samarbeid med kollegene dine på Workplace slik du selv ønsker å bli samarbeidet med. Bruk fornuft og husk at informasjon ment internt likevel kan ende opp som offentlig.
• Er du i tvil, er det en god regel å ikke dele informasjonen eller innholdet.

Innhold som ikke er i samsvar med retningslinjene ovenfor kan bli fjernet fra Workplace uten nærmere varsel. Husk at ovennevnte gjelder også for informasjon som deles i Chat.

 

 

Spesielt om virksomhetskritisk informasjon og dokumenter

Vær oppmerksom på at Workplace ikke skal benyttes til å lagre virksomhetskritisk informasjon eller dokumenter. Det vil ikke bli tatt sikkerhetskopi (backup) av Workplace, og data i Workplace kan derfor gå tap eller endres, uten at det er mulig å fremskaffe dataene igjen.

Sørg for at kritisk informasjon også er tilgjengelig andre steder, og at Workplace benyttes som en løsning for å publisere og dele informasjon.

Informasjon om kunder og leverandører, eller tredjeparter, herunder kommersielle forhold knyttet til nevnte, samt annen informasjon som kan være konfidensiell, skal ikke deles i Workplace dersom informasjonen kan anses å være sensitiv eller kritisk.

Related Blogs