VESTERÅLEN HMS BLIR DEL AV HELSEPARTNER NORD-NORGE

Helsepartner Nord-Norge (HNN) blir ny eier i Vesterålen HMS (VHMS). HNN kjøpte bedriftshelsetjenesten HEMIS i februar 2021, og VHMS integreres i dette selskapet. VHMS blir HNNs nav i Hålogalandsregionen. Nye og eksisterende kunder skal merke denne satsingen gjennom både kapasitet, tilgjengelighet og opplevd kvalitet i tjenestespekteret.

VHMS vil etter oppkjøpet fusjoneres med Hemis, selskapet der HNN-konsernet har konsentrert sin virksomhet innen BHT-markedet. – Dette oppkjøpet er et uttrykk både for respekt for den faglighet VHMS står for, og for den posisjonen selskapet på kort tid har opparbeidet. Vi har et tett samarbeid med VHMS, og styrker med dette vår kapasitet til å betjene Vesterålen og resten av Hålogalandsregionen ytterligere, sier direktør Trond L. Halvorsen i Hemis.

VHMS ble etablert i 2018, og har opparbeidet seg en solid markedsposisjon i Vesterålen. Selskapet lokalisert på Sortland. – Vi styrker vårt tjenestetilbud og kapasitet gjennom fusjon med Hemis. Hålogalandsregionen blir vårt naturlige marked, sier daglig leder John Christian Bech i VHMS. Bech går inn i rollen som leder for Hemis/avdeling Vesterålen.

Helsepartner-konsernet er etablert for å utvikle et stort, faglig robust nordnorsk privat helse- og omsorgsselskap som et alternativ til de store, internasjonale kjedene. – Lokal tilhørighet og tilstedeværelse 24/7 utgjør en forskjell og verdi for våre samarbeidsparter. Bedrifts- og arbeidslivsrelaterte helsetjenester er et spennende marked, og var bakgrunnen for at vi kjøpte oss inn i Hemis. Vi har tjenester som arbeidsgiverne etterspør. Ved å integrere VHMS i Hemis, forsterkes vår satsing og konsernets tilstedeværelse i denne spennende vekstregionen, sier adm.dir. i konsernet, Hilde Sjurelv

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, vennligst kontakt:

  • Adm.dir Hilde Sjurelv, Helsepartner Nord-Norge

hilde@helsepartnernordnorge.no / tlf. 913 21 000

  • Styreleder Bjørn Hesthamar, Helsepartner Nord-Norge

Bjorn.hesthamar@nordkapital.no / tlf 950 11 222

  • Direkør Trond Løkholm Halvorsen

trond.halvorsen@hemis.no / mob.tlf. 915 18 740

www.hemis.no

  • Daglig leder John Christian Bech

john@vhms.no / 940 85 778

www.vhms.no

Related Blogs