koronahjelp til altaklinikken

STYRKET LAGET FOR Å TAKLE KORONALØFTET Klinikk Alta trengte større bemanning for å løfte aktiviteten og vår flotte Marja-Leena var raskt på plass for å ta vare på pasientene. Marja-Leena...

Continue Reading
bpa nord og helsepartner omsorg

Privat Omsorg Nord AS endrer navn til BPA Nord AS og vil som navnet forteller drive vår BPA virksomhet. Organisasjonsnummeret er fortsatt 992 189 924. I Privat Omsorg Nord har det også...

Continue Reading
opptreningssenteret i finnmark

Streik – det er 9.1.21 dessverre blitt brudd i forhandlingene vedr tariffavtale 453 mellom Fagforbundet og NHO. 12 medarbeidere ved Opptreningssenteret i Finnmark (OIF) er tatt ut i streik og...

Continue Reading

Vi markerer FN-dagen for funksjonshemmede 3 desember! BPA Webinar sammen med Norges Handikapforbund og BPA Nord. Webinaret har fokus på familier med funksjonshemmede barn som har BPA som både avlastningstiltak...

Continue Reading

I forbindelse med midlertidig stenging av Opptreningssenteret i Finnmark og økt behov på sykehjemstjenester for Alta kommune, har Alta kommune midlertidig kjøpt åtte plasser for pasienter med heldøgns omsorgsbehov. Tilbudet...

Continue Reading

Mange av rehabiliteringspasientene som får tilbud ved Skibotn helse og rehabilitering (SHR) og Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) er i risikogruppene for alvorlig forløp ved covid-19. For oss er det derfor...

Continue Reading
Covid hjelp til UNN

Helsepartner Omsorg (HPO) og Skibotn helse og rehabilitering (SHR) har i samarbeid med Tromsø kommune rett før jul fått igangsatt et tilbud for utskrivningsklare pasienter ved SHR. Tilbudet gjelder for...

Continue Reading

Helsepartner Nord-Norge har fått utvikliet en profil som skal symbolisere våre kjæreverdier og vår filosofi. Fire hjerter danner et emblem som former et helsekors i midten. Hjertene skal også symbolisere at...

Continue Reading

TROMSØ (Nord24.no)  Av Rune Endresen og Torkil Emberland Trude Wester har bygget opp Privat Omsorg Nord. Nå går selskapet inn i et nytt nordnorsk konsern for helsetjenester. - Det er klart det er...

Continue Reading

Lokale aktører etablerer Helsepartner Nord-Norge, et nordnorsk privat helse- og omsorgsselskap. Selskapet vil være til stede fra Nordland i sør til Finnmark i nord, og være et lokalt alternativ til...

Continue Reading