Left sidebar

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.
Posted by admin | 10 november 2020 | Nyheter
BPA Webinar i samarbeid med NHF 03.12 kl 09-11

Vi markerer FN-dagen for funksjonshemmede 3 desember! BPA Webinar sammen med Norges Handikapforbund og BPA Nord. Webinaret har fokus på familier med funksjonshemmede barn som har BPA som både avlastningstiltak og ordinær tjeneste, fokus på dem som også har BPA som en helsetjeneste, samt familier med barn med psykisk utviklingshemming og som selv ikke kan...

Continue Reading
Posted by admin | 13 juli 2020 | Nyheter
Bo- og omsorgssenter i samarbeid med Alta kommune

I forbindelse med midlertidig stenging av Opptreningssenteret i Finnmark og økt behov på sykehjemstjenester for Alta kommune, har Alta kommune midlertidig kjøpt åtte plasser for pasienter med heldøgns omsorgsbehov. Tilbudet startet i midten av mars, og er forlenget ut juni måned. OiF startet opp med ordinær rehabilitering parallelt fra mai måned. OiF er stolt og...

Continue Reading
Posted by admin | 13 juli 2020 | Nyheter
SHR og OiFs håndtering av korona-situasjonen

Mange av rehabiliteringspasientene som får tilbud ved Skibotn helse og rehabilitering (SHR) og Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) er i risikogruppene for alvorlig forløp ved covid-19. For oss er det derfor ekstra viktig å ivareta pasienter og medarbeidere. Begge virksomheter iverksettatte raskt tiltak, men vi valgte i midten av mars å midlertidig stenge både OiF og...

Continue Reading
Posted by admin | 13 juli 2020 | Nyheter
Vi øker vår administrative stab

Helsepartner Nord Norge øker sin administrative stab ved ansettelsen av viseadministrerende direktør Espen Igesund (57). Han tiltrer ved hovedkontoret fra 1.6.2020. Espen har variert bakgrunn og erfaring fra offentlig og privat tjeneste. Utdanning som sosionom og som samfunnsøkonom, samt ledelse. Han kommer nå fra stilling som daglig leder i Blatchford ortopedi. Han skal lede en...

Continue Reading
Posted by admin | 06 mars 2019 | Nyheter
Overtar senter fra LHL

Helsepartner Nord-Norge ekspanderer ytterligere, og overtar Rehabiliteringssenteret i Skibotn fra LHL. - Overtakelsen er et ledd i vårt ønske om å satse tungt på rehabilitering. I så måte er vi svært tilfredse med at vi har kommet til enighet med LHL om overtakelsen av det sterke kompetansemiljøet som Rehabiliteringssenteret i Skibotn er anerkjent for, sier...

Continue Reading
Posted by admin | 03 desember 2018 | Nyheter
Grafisk Profil

Helsepartner Nord-Norge har fått utvikliet en profil som skal symbolisere våre kjæreverdier og vår filosofi. Fire hjerter danner et emblem som former et helsekors i midten. Hjertene skal også symbolisere at flere sterke aktører har slått seg sammen for å kunne dekke et større og mer omfangsrikt felt, samt kunne by på bedre kompetanse og forståelse...

Continue Reading
Posted by admin | 03 desember 2018 | Nyheter
Fra avisen Nordlys

TROMSØ (Nord24.no)  Av Rune Endresen og Torkil Emberland Trude Wester har bygget opp Privat Omsorg Nord. Nå går selskapet inn i et nytt nordnorsk konsern for helsetjenester. - Det er klart det er vemodig. Samtidig er jeg 59 år gammel og har jobbet natt og dag med dette i 18 år, sier Wester. Hun går nå inn som...

Continue Reading