Nyheter

Vi markerer FN-dagen for funksjonshemmede 3 desember! BPA Webinar sammen med Norges Handikapforbund og BPA Nord. Webinaret har fokus på familier med funksjonshemmede barn som har BPA som både avlastningstiltak...

Continue Reading

I forbindelse med midlertidig stenging av Opptreningssenteret i Finnmark og økt behov på sykehjemstjenester for Alta kommune, har Alta kommune midlertidig kjøpt åtte plasser for pasienter med heldøgns omsorgsbehov. Tilbudet...

Continue Reading

Mange av rehabiliteringspasientene som får tilbud ved Skibotn helse og rehabilitering (SHR) og Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) er i risikogruppene for alvorlig forløp ved covid-19. For oss er det derfor...

Continue Reading

Helsepartner Nord Norge øker sin administrative stab ved ansettelsen av viseadministrerende direktør Espen Igesund (57). Han tiltrer ved hovedkontoret fra 1.6.2020. Espen har variert bakgrunn og erfaring fra offentlig og...

Continue Reading

Helsepartner Nord-Norge ekspanderer ytterligere, og overtar Rehabiliteringssenteret i Skibotn fra LHL. - Overtakelsen er et ledd i vårt ønske om å satse tungt på rehabilitering. I så måte er vi...

Continue Reading

Helsepartner Nord-Norge har fått utvikliet en profil som skal symbolisere våre kjæreverdier og vår filosofi. Fire hjerter danner et emblem som former et helsekors i midten. Hjertene skal også symbolisere at...

Continue Reading

TROMSØ (Nord24.no)  Av Rune Endresen og Torkil Emberland Trude Wester har bygget opp Privat Omsorg Nord. Nå går selskapet inn i et nytt nordnorsk konsern for helsetjenester. - Det er klart det er...

Continue Reading

Lokale aktører etablerer Helsepartner Nord-Norge, et nordnorsk privat helse- og omsorgsselskap. Selskapet vil være til stede fra Nordland i sør til Finnmark i nord, og være et lokalt alternativ til...

Continue Reading