Ledig stillinger hos BPA Nord AS

Helsepartner Nord Norge er et ledende nordnorsk helse og omsorgsselskap med hovedsete i Tromsø. Vi har ambisjon om å bli den foretrukne samarbeidspartner for offentlig og privat tjenesteyting innenfor våre prioriterte områder. Disse områdene er BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse), spesialisert rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Vi har 3 datterselskap innen disse områdene og vil ekspandere ytterligere i nærmeste fremtid. I HNN er det rom for deg som ønsker å sette et tydelig fotavtrykk og få brukt din kompetanse. Vi jobber hele tiden hardt for å kunne være en tydelig og kvalitetsmessig god samarbeidspartner til offentlige tjenester – både på kommunalt og spesialisert helsetjenestenivå.

BPA Nord søker etter medarbeidere

BPA Nord AS har hele tiden behov for medarbeidere til BPA ordninger (Brukerstyrt Personlig Assistanse)

Se mer på Stilling ledig hos BPA Nord AS