Webinar 03.12 KL. 09 - 11

Vi markerer FN-dagen for funksjonshemmede barn, 3. desember!


BPA Webinar sammen med Norges Handikapforbund og BPA Nord.
Webinaret har fokus på barn med BPA.
– Familier med funksjonshemmede barn som har BPA som både avlastningstiltak og ordinær tjeneste
– BPA som en helsetjeneste
– Familier med barn med psykisk utviklingshemming og som selv ikke kan være arbeidsleder.

Det blir spennende debatt innlegg fra Løvemammaene, Mamma Odny, NHF og NBF, samt BPA utvalget.

Bpa privat omsorg tromsø

Webinaret ledes

med stødig hånd av NINA WESTER – dramatiker og regissør, og tidligere teatersjef ved Hålogaland Teater. Hun har laget en film om BPA og er kjent med målgruppens utfordringer.

Program

Velkommen til webinar!


09.00-09.15 – Direktør HNN Trude Wester åpner webinaret med hvorfor vårt fokus og hvem HNN er.

Hva betyr likestilling for målgruppens rett til BPA?


09.15-09.25 – Regionskontorleder NHF Kirsti Fosshaug sier noe om likestillingsperspektivet og selvstyreretten for brukergruppen.

BPAutvalgets leder forteller om mandat og fremtidens BPA


09.25-09.35 –– BPA-utvalgets leder Marianne Skattum sier noe om utvalgets mandat og fremtidens BPA for denne brukergruppen.

Løvemammas erfaring med helsehjelp inn i BPA


09.35-09.55  Nina Bakkejord fra Løvemammaene sier noe om Løvemammas erfaring med helsehjelp inn i BPA

HBF – Handikappede Barns Foreldreforening


09.55-10.05 – Håvard Ottesen fra NBF-HFB sier noe om hva ordningen betyr for disse brukerne og skjæringspunktet mht meromsorg og redselen for at barnevern kobles på dersom man søker BPA.

Hvorfor BPA, hva er alternativet og hvordan fungerer vår ordning?


10.05-10.15 – Mamma Odny Johnsen sier noe om deres familie sin erfaring med BPA


10.15-11.00 brukes til spørsmål og diskusjon

11.00 – Trude Wester avslutter seansen

Webinar Påmelding

    Du får invitasjon fra oss på e-post for deltagelse på Webinaret 03.12 på Teams Kl 09-11
    Har du ikke Microsoft og Teams kan du laste ned app, eller bli med på webinaret online:

    webinar teams